Vind jouw eigen weg naar transformatie uit je verleden.

We vinden het soms lastig om aan het proces van transformeren te denken omdat het vaak erg oncomfortabel is. Alle obstakels die we hierin tegenkomen zijn nl vaak het opgeven van het oude leven vanuit het verleden, we mogen stoppen met slachtoffer te zijn en mogen de angst wegnemen voor verandering waardoor we vanuit een verantwoordelijke manier kunnen opstaan.

We richten onze gedachten en energie meestal op ons verleden wat ten koste gaat van onze cellen en organen die juist positieve energie nodig hebben om goed te functioneren en ook daadwerkelijk te kunnen herstellen hiervan. Transformatie vereist dat we in het heden gaan leven en de energie terugbrengen die gevangen zit in onze trauma’s en diepe wonden.

De enige reden om het verleden te blijven voeden en in leven te houden is vaak om de verbittering en rancune van wat er is gebeurd in stand te blijven houden. (Doe wat je altijd deed en krijg wat je altijd kreeg).

Als we onszelf niet gaan toestaan om gebeurtenissen of personen uit het verleden te vergeven, leidt dit tot het lekken van energie op alle lagen. Als we wel in staat zijn de ander te vergeven zullen de diepe wonden weer herstellen. Het vergeven heeft namelijk niets te maken met het feit dat deze personen niet verantwoordelijk blijven voor hun acties en daden en de verwondingen die ze hebben veroorzaakt.

Wanneer we al onze ervaringen en pijnlijke gebeurtenissen in ons leven zien als een levensles, boodschap of uitdaging in plaats van persoonlijk verraad, dan worden de levensenergieën die aan deze gebeurtenis verbonden zijn weerspiegeld in de energiecircuits van ons fysieke lichaam.

Veel mensen kunnen gewoonweg nooit genezen omdat ze zich niet kunnen bevrijden van de illusie dat ze slachtoffer zijn.

Genezing en transformatie vereist veranderingen in onze levensstijl, onze omgeving en onze relaties, maar vaak vinden we die verandering doodeng.

We kiezen er dan voor om in de overlevingsstand of wachtstand te blijven zitten, het vingertje te blijven wijzen naar de ander en te blijven zeggen dat we niet weten hoe we het moeten doen, terwijl is dat echt waar? Jij bent de enige die dat weet…

Tuurlijk is verandering vaak beangstigend en de wachtstand geeft ons een veilig gevoel, terwijl de enige manier om dat gevoel van veiligheid echt te gaan ervaren is, door in de achtbaan van veranderingen te stappen zodat je je weer levend en vrij zult gaan voelen.

Transformatie vereist wel degelijk echt actie: gezonde voeding, dagelijkse beweging, anders denken, zorgen voor gezonde veranderingen in ons lichaam.

Het verleden loslaten, stressvolle banen of ongepaste relaties laten vallen, zijn acties die energie uit het lichaam bevrijden. Wat het ene verbetert, verbetert het andere, fysieke kracht en energie zijn heel nauw met elkaar verbonden.

In onze Transformatie & Rebalancing Experience ondersteunen wij jou in dit mooie proces van heling en genezing zodat je handvaten en tools aangereikt krijgt om deze levensverandering te laten plaatsvinden in het nu. Het is niet zo ingewikkeld als je misschien soms denkt, het vergt alleen moed, durf en commitment naar jezelf en met die wetenschap is ieder persoon in staat dit proces aan te gaan…

Hoe eerder jij deze keuze maakt, hoe sneller jij jezelf kunt bevrijden en je weer positief in het leven kan staan en jij je kunt gaan richten op jezelf en je eigen verlangens.

Het is niet erg om daar hulp bij te vragen, we hoeven het nl niet allemaal alleen te doen en wij bieden je een team van professionals aan die je hierin heel liefdevol maar daadkrachtig kunnen ondersteunen.

Het enige wat jij hoeft te doen is te kiezen voor het leven!

Yu, u Nobuntu Muriel