SOS4Life Stichting

SOS4Life Stichting

Er zijn veel mensen die op het randje leven, weinig sociale contacten hebben en een negatief zelfbeeld hebben en door diverse stressfactoren een uitzichtloos bestaan hebben. Vaak spelen dezelfde factoren hierin een rol:

 • Laag geschoold (weinig perspectief om te groeien)
 • Problematiek in hun jeugd
 • Vroegtijdig verslaafd geraakt
 • Financiële en administratieve kennis ontbreekt
 • Scheiding
 • Verlies van werk
 • Vastgelopen in het leven in algemene zin

Er ontbreekt vaak bij een grote groep de mogelijkheid om op familie en vrienden terug te vallen. Sowieso is het vaak zo dat veel mensen geen hulp durven vragen en zodoende in een situatie terecht komen van schulden, verslavingen, criminaliteit, psychische symptomen, tot zelfs suïcidale gedachten.

Vaak zijn er eerst ernstige excessen nodig om in beeld te komen van de reguliere hulpverlening en vaak is er dan zeer veel schade, schande en spijt en zijn de problemen groter dan wanneer er eerder was ingegrepen.

Om te kunnen ingrijpen of hulp te bieden dient men de problemen natuurlijk te onderkennen en open te staan voor externe partijen die soms waar nodig ook de regie kunnen overnemen. Wij komen regelmatig in contact met voorbeelden van deze doelgroep die zich verloren voelen en met een directe structurele hulvraag zitten, maar zich te goed voelen om dit te erkennen.

Hiervoor wil SOS4Life zich inzetten en een programma aanbieden waarbij deze mensen door middel van kortdurende indicatie vanuit de gemeente (wmo) begeleiding krijgen op hun specifieke leefgebieden.

SOS4Life kan met externe partijen zoals GGZ, bewind, Spirit of Soul, gemeente, sociaal domein, mantelzorg, familie, vrienden een traject aanbieden van een week tot een jaar, waarbij gekeken word naar de hulpvraag en de ernst van de situatie.

Door middel van indicatie voor PGB krijgt deze groep de beschikking om individuele of/groepsbegeleiding in te schakelen, waarbij gewerkt wordt aan de hulpvraag zoals geformuleerd in het zorgplan.

SOS4Life bemiddelt tussen vraag en aanbod en stelt zelf ook professionele begeleiding beschikbaar.

Hoe ziet een traject voor kortdurende begeleiding er uit?

 • Nadat er een intake heeft plaatsgevonden en de indicatie gesteld is en de beschikking afgegeven door gemeente en of zorgkantoor kan men deelnemen aan het programma.
 • De eerste stap is een week intern in het Ubuntu Treat Home voor een diepgaand Transformatie en Rebalancing. Denk hierbij aan diverse elementen die Spirit of Soul aanbiedt.
 • Tijdens deze week stelt het team een individueel traject op met specifiek meetbare doelen.
 • Na deze week krijgt men een buddy en een persoonlijk begeleider die gedurende een afgesproken periode het traject blijft monitoren en indirect ook begeleiding uitvoert en samen met de cliënt de doelen aanpakt en behandeld.
 • In de periode die men doorloopt worden er maandelijks voortgangsgesprekken en groepssessies georganiseerd om ook te ervaren hoe anderen hun traject doorlopen en elkaar kunnen steunen, stimuleren en adviseren.

De belangrijkste reden om het traject van SOS4Life te volgen zijn:

 • Persoonlijke individuele doelen behandelen.
 • Uitgebreide begeleiding door professionele coaches en bewuste ervaren members die ooit eerder het traject hebben doorlopen en zodoende weten wat er speelt!
 • Geen langdurige uitzichtloze begeleiding, maar direct naar de kern en de problematiek.
 • Een garantie voor slagen van de hulpvraag bij voldoende inzet en commitment (niet goed geld terug garantie)
 • Aanpak en begeleiding op maat.
 • Samenwerken met betrokken instanties (GGZ, Psycholoog, etc.)
 • Ondersteuning ook als traject is afgesloten door 1x per maand deel te kunnen nemen aan de SOS4Life Community voor de rest van hun verdere leven.

SOS4Life begeleidt en ondersteund iedereen die zich committeert aan het SOS4Life deal plan dat opgesteld word tijdens de intake en aanname fase.

We werken op basis van PGB, ZIN, eigen middelen, bedrijfspotjes, UWV, en prodeo’s. Dus iedereen met of zonder indicatie die zich heeft aangemeld is welkom om deel te nemen. De enige voorwaarde is de motivatie en de commitment aan zichzelf om 100% inzet voor het opgestelde traject te geven en zich te houden aan de strikte afspraken die men zelf met ons afspreekt en deze ook nakomt.

SOS4Life bestaat sinds 2013 en heeft een aanbod dat aansluit bij iedereen doordat we maatwerk leveren en uitsluitend werken met samenwerkingspartners uit alle disciplines.

We schakelen bijvoorbeeld bij de trajecten waarbij de hulpvragen gericht zijn op hechtingsproblematiek en psychische stoornis en complexe dubbel diagnostiek altijd een psychiater en of psycholoog in en tevens is er bij psychiatrische cliënten altijd een intake samen met een behandelend arts en instantie.

Voor cliënten met complexe problematiek en dubbeldiagnostiek of co morbiditeit wordt altijd gekeken of SOS4Life de gepaste begeleiding kan bieden en of deze haalbaar is voor de cliënt. We zullen ook cliënten moeten wijzen op hulp vanuit andere disciplines die aansluiten bij de hulpvraag.

Het SOS4Life team bestaat per locatie altijd uit de volgende functies en begeleiders/coaches:

 • Staf (keuken en facilitair) vervoer, alg zaken, ondersteuning
 • Junior Coach (startend of Stagiair)
 • Senior Coaching (HBO, meerdere jaren werkervaring)
 • Team Bestuur/ 1e verantwoordelijkheid/Managen

De locatie voor SOS4Life 

 • 10-15 personen
 • In natuurgebieden met veel ruimte
 • Voorzien van zwembad/ ontspanningsruimte, sauna en sport faciliteiten
 • Luxe en comfortabele aangename plekken waar men helemaal tot rust kan komen en zich senang en veilig thuis voelt

SoS4Life heeft geen winstoogmerk, is gecertificeerd aanbieder voor transformatie, rebalancing, bewustwording, coaching ondersteuning van A tot Z.

De Stichting stelt zich ten doel om ieder mens de mogelijkheid te bieden om vanuit eigenwaarde en liefde de basis en de kern zoals deze in de bron is gevormd te herstellen, ontdekken, bereiken.

Door complete en diepgaande programma’s te creëren is het slagingspercentage groot en levert de Stichting een positieve bijdrage aan een vreugdevoller en bewuster en vooral (h) eerlijker welzijn voor elk mens.

De inzet van SOS4Life in het begin van ontstaan van problemen, vastlopen, burn-out, psychische problematiek, echtscheiding, verlies, verslaving, e.d. heeft een effect op de huidige vastlopende zorg. Met de inzet en de werkwijze van SOS4Life kunnen we mensen sneller, effectiever en goedkoper ondersteunen dan met de langdurige en het vaak inefficiënte zorgaanbod van deze tijd.

We hebben allemaal een noodzaak, een doel, een overleving, een geloof, een redenering, een belang, een ideologie, een opvoeding, een achtergrond, een mentaliteit en een karakter.

Dit is ons door de jaren heen aangeleerd! Onze herkomst en onze eigenwaarde zitten in onze kern. Daarnaast zijn onze verlangens, overtuigingen en behoefte met de geboorte al gesetteld en hebben onze mind en ons ego gevormd. Maar doordat we door enorme manipulatie en gevormde waarde en normen opgelegd krijgen hoe we ons moeten gedragen zijn veel kernwaarden ondergeschikt geraakt.

De zoektocht van velen is daarom meestal gericht op de vraag Wie ben ik? Wat wil ik? En wat kan ik?

Mijn intentie en mijn missie is om mijn ervaringen en mijn levenslessen te delen en samen te werken om iedereen die wil ontdekken wij hij/zij ie en wat je kunt en wat je wil te helpen ontwikkelen en te creëren.

SOS4Life is een coöperatie opgericht door professionele partners met ieder hun talenten en levensmissie.

Informatie Aanvragen